Bättre bemötande och ökad samverkan

Den som har cancer eller är närstående behöver samhällets stöd på många olika sätt. Beroende på hur livssituationen ser ut kan en rad aktörer bli involverade – från hemsjukvården och Försäkringskassan, till arbetsgivare och skola.

Vilket stöd som behövs är individuellt och kan se mycket olika ut, beroende på vilka problem man upplever och hur sjukdomen utvecklas. Det är viktigt att cancerberörda får stöd hela vägen, från diagnos och behandlingen till tiden efter sjukdomen, så länge behov finns. En del som får cancer befinner sig mitt i livet och har kanske jobb och familj. Andra är mitt i studierna eller lever som pensionärer. Ofta är det inte bara sjukdomen som blir ett problem. 

Samhällets insatser ska inte enbart bota utan också att hjälp till återvunnen fysisk och psykisk hälsa. Individuell och behovsanpassad planering av dessa insatser måste göras tidigt i sjukdomsförloppet och uppdateras kontinuerligt. Därför krävs det ett väl fungerande samarbete mellan till exempel vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, universitet och arbetsgivare.

"Jag är mer än bara cancer" – utbildningsmaterial för alla som möter cancerberörda

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram ett utbildningsmaterial för bättre bemötande och ökad samverkan. Det är framtaget för att kunna användas i hela landet och riktar sig till alla organisationer som möter cancerberörda. Materialet innehåller en film att visa på arbetsplatsen och ett arbetsmaterial med information och frågor som verksamheten kan utgå ifrån. Ämnen som tas upp är bland annat:

  • Vad ska man tänka på när man möter människor i kris?
  • Vilket stöd behöver den som är sjuk och vilket stöd behöver närstående?
  • Vad innebär det att skapa stöd med ett helhetsperspektiv?
  • Hur skapar man ett gott bemötande?

Läs mer och ladda ner materialet här

Faktaägare: Anna Verdoes, enhetschef vårdutvecklingAnna Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Ansvarig redaktör: Karin Allander
Gemensam information uppdaterad: 28 augusti 2018