MENY
Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer ska ha en skriftlig Min vårdplan (MVP). Vårdplanen ska vara skriven för och med patienten och innehålla tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter m.m. Under 2018 lanserades en elektronisk MVP.

Ett verktyg för delaktighet och trygghet för patient och närstående

Alla cancerpatienter ska ha en skriftlig individuell vårdplan, i pappersformat eller elektroniskt, Min vårdplan på 1177.se. Den ska utgå från patientens behov och skrivas tillsammans med patienten. Syftet är att ge tydlig information till patient och närstående och göra dem delaktiga i vården. När Min vårdplan på 1177.se är införd i en region, nås den via Stöd och behandling på 1177.se.

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
 • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
 • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
 • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
 • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
 • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till. En sammanfattning av vården och vad som är viktigt att tänka på i samband med uppföljning och fortsatt cancerrehabilitering. 

Min vårdplan är viktig för vården

Vården ska räkna med att patienter både vill och kan ta ett större ansvar för sin egen vård. Därmed kan införandet också leda till resursbesparingar och utrymme för kompetensförstärkningar.

KVÅ-koder för uppföljning av Min vårdplan

I vilken utsträckning patienter med cancer får en individuell vårdplan utgör en kvalitetsindikator på vårdens förmåga att stödja patienter och närstående i en personcentrerad riktning. Därför är det viktigt att kunna följa användningen av Min vårdplan. Den 1 januari 2017 infördes KVÅ-koder för detta ändamål. 

KVÅ-koder för Min vårdplan

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional mall för Min vårdplan

Obeservera att Min vårdplan inte betraktas som en journalhandling. Sparas vårdplanen på enskild dator får ej patientens personnummer anges.

Regional Min vårdplan skrivbar 170203 (pdf)

Kontaktperson RCC Norr

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Pågående projekt i Stockholm Gotlandsregionen

Framtagande av behandlingsinformation

Behandlingsinformation tas fram med syftet att förbättra informationen till patienter och närstående kring cancersjukdom och behandling. Arbetet sker i de olika diagnosprocesserna och leds av processledare och samordnande kontaktsjuksköterskor i samarbete med kontaktsjuksköterskenätverken.

Allmän behandlingsinformation

RCC Stockholm Gotland har tagit fram ett grundmaterial till Min vårdplan. Detta material kan användas och anpassas till samtliga cancerdiagnoser.

Om ni är intresserade av att använda detta material eller har synpunkter. Vänligen kontakta Bodil Westman som är ansvarig för att samordna behandlingsinformaton på RCC Stockholm Gotland.   

Regional behandlingsinformation

I regionen finns informationsmaterial som används i Min vårdplan framtaget för flertalet diagnoser. Du hittar dem under fliken Cancerdiagnoser och sedan under respektive diagnos. Utöver de diagnosspecifika texterna finns mer generellt informationsmaterial framtaget som du hittar nedan.

Broschyr på enkel svenska

Nationell broschyr: Att få ett cancerbesked 

Frågor om Min vårdplan på 1177.se i Uppsala Örebro

porträtt

Ida Kedling

projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Uppsala Örebro

Broschyr om Min vårdplan och aktiva överlämningar

I informationsmaterialet "Stöd för dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten" kan du läsa mer om Min Vårdplan och aktiva överlämningar. Broschren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården och innehåller utvalda generiska texter från de nationella vårdprogrammen.   

Läs mer och ladda ner broschyren här. 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Katja Vuollet Carlsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2019