Nationella patientföreningar

Patientföreningar arbetar ideellt och erbjuder bland annat information, stödsamtal och aktiviteter. Via deras webbplatser finns ofta länkar till lokala föreningar. 

För flera cancerformer finns aktiva och engagerade patientföreningar som är villiga att bidra till utvecklingen av patientens resa i cancervården. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en patientförening.  

Genom ökad patientmedverkan kan flera områden som ligger inom ramen för RCC:s arbete förbättras, exempelvis patientinformation och patienters medverkan i forskning. 

Blodcancerförbundet 
Barncancerfonden
Bröstcancerförbundet
Carpa net (Hormonproducerande tumörer)
GIST Sverige – Intressegrupp på Facebook
Gynsam (Gynekologisk cancer)
Svenska hjärntumörföreningen
ILCO Tarm- Uro- och Stomiförbundet
Lungcancerföreningen
Mag- och tarmförbundet
Melanomföreningen
Mun- och halscancerförbundet 
Njurcancerföreningen
Nätverket mot cancer
Nätverket mot gynekologisk cancer
Palema
Prostatacancerförbundet 
Sarkomföreningen 
Svenska Ödemförbundet 
Ung cancer

Hur startar man en patientförening?

Se länkarna nedan för information om hur man startar en ideel förening och vilka regler och kostnader som gäller.

Start av ideella föreningar - Skatteverket
Avgifter för ideell förening - Bolagsverket


Regionalt innehåll


Regionala föreningar sydöstra sjukvårdsregionen

Här nedan finns alla patientföreningar med lokalföreningar i sydöstra sjukvårdsregionen:

 • Bröstcancerförbundet 
  Föreningen Victoria, Jönköpings läns Bröstcancerförening
  Bröstcancerföreningen Blåkulla, Oskarshamn
  Bröstcancerföreningen Solvändan i Kalmar län
  Bröstcancerföreningen Moa-Lina i Östergötlands län
  De lokala föreningarnas gemensamma webbplats

-----------------------------------------------------------------------------------------

 • Svenska Ödemförbundet
  En stor andel av lymfödemikerna har drabbats efter en cancerbehandling eller -operation, varför många medlemmar är cancerpatienter. I dagsläget saknas dock lokalföreningar i sydöstra sjukvårdsregionen.
  Ordförande: Margareta Haag

 


Faktaägare: Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan, RCC Stockholm GotlandArja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan, RCC Stockholm Gotland
Gemensam information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regional information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regionalt