MENY

Patient- och närståenderådet sydöst

Patient- och närståenderådet arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Medlemmarna i rådet representerar en rad olika cancerdiagnoser men har till uppgift att föra alla patienters talan, inte bara den egna diagnosgruppens. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. Representanter för rådet finns därför med i t.ex. RCCs ledningsgrupp, processarbetet för ett flertal cancerdiagnoser samt i utbildningar som drivs i RCCs regi.

Rådet sammanträder med heldagsmöten fyra gånger per år. Mötena leds av ordförande Bengt Ekvall, patientrepresentant. Sekreterare är Helena Tufvesson Stiller, patientmedverkanssamordnare vid RCC Sydöst.

Här hittar du minnesanteckningar från rådets möten.

Medlemmar i RCC sydösts patient- och närståenderåd 2018:

Börje Adolfsson

Patient- och närståenderådet

Sydöstra Mun- och Halscancerföreningen

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland

Dorothy Jansson

Patient- och närståenderådet

Bröstcancerföreningen i Jönköping

Mariana Hermansson

Patient- och närståenderådet

Bröstcancerföreningen i Jönköping

Gunilla Persson

Patient- och närståenderådet

Patientföreningen PALEMA

Jerker Pernrud

Patient- och närståenderådet

Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Dieter Rühmann

Patient- och närståenderådet

Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Bengt Ekvall

Patient- och närståenderådet

ProLiv, Patientföreningen prostatacancer i Jönköping

Jan Björklund

Patient- och närståenderådet

Prostatacancerföreningen Öst

Ulrika Ploghed

Patient- och närståenderådet

CarpaNet

Marie Steen

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Jönköping

Matts Järgården

patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Michael Liderfors Westholm

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Yvonne Subay

Patient- och närståenderådet

Gyncancerfören. ANNI i Östergötland, Gynsam - gyncancerfören. nat. samarbetesorg.

Sissi Hamnström Cole

patient- och närståenderådet

Nätverket mot gynekologisk cancer

Annelie Stålnert

Patient- och närståenderådet

Närstående, Hjärntumörföreningen


Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 19 september 2018