Cancerrehabilitering i sydöst

I sydöstra sjukvårdsregionen delar fyra personer på uppdraget som processledare för cancerrehabilitering.

Organisationen består av en koordinator på 40% placerad på RCC:s kansli och tre processledare på vardera 20%, en i varje län i sydöstra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Under 2018 arbetar vi bland annat med: 

  • Vårdprogram 2017 – implementeringsaktiviteter bland annat genom klinikdialoger.
  • Behovsinventeringsinstrument – gemensam rekommendation för sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Min vårdplan – breddinförande av digital version på 1777 när beslut om införande har fattats. Läs mer här.
  • Rehabiliteringsplan – påbörja arbete med införande kopplat till Min vårdplan.
  • Bäckencancerrehabilitering – samarbetsformer inom specialistvård och primärvård, utbildningsinsatser, MDK. Nationellt kunskapsdokument kommer under våren.
  • Temadag 25 oktober 2018 i Nässjö, anmäl dig här.
    Programmet hittar du här.

Regional processledare cancerrehabilitering

Annica Tomasson

Processledare rehabilitering, annica.tomasson@regionostergotland.se, Tel. 010-1031777

Helene Wendell

Processledare rehabilitering i Landstinget i Kalmar län, helene.wendell@ltkalmar.se

Monica Berg

Processledare rehabilitering i Region Jönköpings län,  monica.berg@rjl.se

Ulrika Odelram Wiréen

Processledare rehabilitering i Region Östergötland,  ulrika.odelram.wireen@regionostergotland.se

 

Faktaägare: Annika Asketun
Ansvarig redaktör: Sofie Drake af Hagelsrum

Sidan uppdaterad: 9 maj 2018

Regionalt