Cancerrehabilitering i sydöst

I sydöstra sjukvårdsregionen delar fyra personer på uppdraget som processledare för cancerrehabilitering.

Organisationen består av en koordinator på 40% placerad på RCC:s kansli och tre processledare på vardera 20%, en i varje län i sydöstra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Under 2018 arbetar vi bland annat med: 

  • Nationellt vårdprogram 2017 - implementeringsaktiviteter bland annat genom klinikdialoger. Framtagande av tillämpningsdokument i samråd med Patient- och närståenderådet (PNR) för implementering 2019.
  • Revidering av nationellt vårdprogram - ny version 2019.
  • Min vårdplan - implementering av arbetssättet Min vårdplan. breddinförande av digital version på 1177 när beslut om införande har fattats. Läs mer här. Läs mer här. 
  • Rehabiliteringsplan - påbrja arbete med införande kopplat till Min vårdplan.
  • Behovsinventeringsinstrument - rekommendation till verksamheterna i sydöstra regionen enligt nationella vårdprogrammet.
  • Nationell samverkan med processledare från övriga RCC.
  • Bäckencancerrehabilitering – samarbetsformer inom specialistvård och primärvård, utbildningsinsatser, MDK. Nationellt kunskapsdokument kommer under våren.
  • Temadag 25 oktober 2018 i Nässjö, anmäl dig här.
    Programmet hittar du här.

Regional processledare cancerrehabilitering

Annica Tomasson

Processledare rehabilitering, annica.tomasson@regionostergotland.se, Tel. 010-1031777

Helene Wendell

Processledare rehabilitering i Landstinget i Kalmar län, helene.wendell@ltkalmar.se

Monica Berg

Processledare rehabilitering i Region Jönköpings län,  monica.berg@rjl.se

Ulrika Odelram Wiréen

Processledare rehabilitering i Region Östergötland,  ulrika.odelram.wireen@regionostergotland.se

 

Faktaägare: Annika Asketun
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 7 september 2018

Regionalt