MENY

Cancerrehabilitering i sydöst

I sydöstra sjukvårdsregionen delar fyra personer på uppdraget som processledare för cancerrehabilitering.

Organisationen består av en koordinator på 20% placerad på RCC Sydösts kansli och tre processledare på vardera 20%, en i varje län i sydöstra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Under 2019 arbetar vi bland annat med: 

  • Nationellt vårdprogram 2019 - implementeringsaktiviteter bland annat genom klinikdialoger.
  • Framtagande av checklista som komplement till Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering i samråd med Patient- och närståenderådet (PNR) för implementering 2019. Checklistan finns här.
  • Revidering av nationellt vårdprogram - ny version 2019.
  • Min vårdplan - implementering av arbetssättet Min vårdplan. breddinförande av digital version på 1177 när beslut om införande har fattats. Läs mer här.
  • Rehabiliteringsplan - påbörja arbete med införande kopplat till Min vårdplan.
  • Bedömning av rehabiliteringsbehov - rekommendation av instrument till verksamheterna i sydöstra sjukvårdsregionen enligt nationella vårdprogrammet.
  • Nationell samverkan med processledare från övriga RCC.
  • Bäckencancerrehabilitering – samarbetsformer inom specialistvård och primärvård, utbildningsinsatser, MDK. Nationellt kunskapsdokument kommer under våren.
  • Temadag cancerrehabilitering 15 oktober 2019, läs mer här. Referat från dagen finns här.

 

Friskvårdsprojekt i sydöstra sjukvårdsregionen:

Region Jönköpings län: ladda ner broschyr här.

Region Östergötland: ladda ner broschyr här.

 

Regionala processledare cancerrehabilitering

Annica Tomasson

processledare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Helene Wendell

processledare cancerrehabilitering

Region Kalmar län

Monica Berg

processledare cancerrehabilitering

Region Jönköpings län

Ulrika Odelram Wiréen

processledare cancerrehabilitering

Region Östergötland


Faktaägare: Annika Asketun
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 8 januari 2020