Cancerrehabilitering i sydöst

I sydöstra sjukvårdsregionen delar sedan 1 januari 2017 fyra personer på uppdraget som processledare för cancerrehabilitering.

Organisationen består av en koordinator på 40% placerad på RCC´s kansli och tre processledare på vardera 20%, en i varje län i sydöstra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Under 2017 arbetar vi bland annat med: 

  • Bäckenrehabilitering:      Utifrån kartläggningen 2016 arbetar vi vidare med prioriterade förbättringsområden mot en gemensam målbild.
  • Kartlägga nuläge och behov av cancerrehabilitering utifrån de olika processerna.
  • Skapa nätverk för cancerrehabilitering inom region sydöst.
  • Ta del av och implementera det nya nationella vårdprogrammet för  cancerrehabilitering
  • Delaktig i utveckling av Min vårdplan digitalt på 1177 tillsammans med verksamheter i pilotprojekt i Jönköping och Östergötland.
  • Utbildningsdag 12 oktober 2017 i Nässjö (se presentationer till höger)

Regional processledare cancerrehabilitering

Annica Tomasson

Processledare rehabilitering, annica.tomasson@regionostergotland.se, Tel. 010-1031777

Helene Wendell

Processledare rehabilitering i Landstinget i Kalmar län, helene.wendell@ltkalmar.se

Monica Berg

Processledare rehabilitering i Region Jönköpings län,  monica.berg@rjl.se

Ulrika Odelram Wiréen

Processledare rehabilitering i Region Östergötland,  ulrika.odelram.wireen@regionostergotland.se

 

Faktaägare: Annika Asketun
Ansvarig redaktör: Sofie Drake af Hagelsrum

Sidan uppdaterad: 27 november 2017

Regionalt