Andra initiativ

Här kan du läsa om aktuella initiativ och nya innovationer inom cancerforskningsområdet i Sverige.

Skonsam Strålbehandling är ett nationellt projekt som bedriver tillämpad forskning för att ta fram innovationer. Dessa testas i den nationella testbädden för innovativ strålterapi.


Regionalt innehåll


Studier öppna för rekrytering i sydöstra sjukvårdsregionenytering i sydöstra sjukvårdsregionen.

På sidan Cancerstudier i Sverige finns en lista på aktuella studier öppna för rekrytering. Välj sjukhus för att finna endast de som är aktuella i sydöstra sjukvårdsgegionen.

 


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 27 februari 2018

Regional information uppdaterad: 12 mars 2018

Regionalt