Andra initiativ

Här kan du läsa om aktuella initiativ och nya innovationer inom cancerforskningsområdet i Sverige.


Regionalt innehåll


Studier öppna för rekrytering i sydöstra sjukvårdsregionenytering i sydöstra sjukvårdsregionen.

Här finns en lista på aktuella studier öppna för rekrytering i sydöstra sjukvårdsregionen. (pdf)


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 14 augusti 2017

Regional information uppdaterad: 25 maj 2015

Regionalt