Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7,5 hp

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper för att i alla faser av sjukdomen kunna möta omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

Kontaktperson

Karin Steel, karin.steel@liu.se
Liselotte Lundbegrg, liselotte.lundberg@liu.se

Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 19 september 2018

Regionalt