Regionala expertgruppen i sydöstra sjukvårdsregionen

Henrik Lövborg

ordförande regional expertgrupp, apotekare, docent

RCC Sydöst

Mårten Lindström

överläkare

medicinkliniken Ryhov

Kourosh Lotfi

universitetsöverläkare, docent

Universitetssjukhuset, Linköping

Ellen Vinge

överläkare, docent

Region Kalmar län

Charlotte Bratthäll

överläkare

Länssjukhuset i Kalmar

Karin Adolfsson

onkolog, överläkare

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Thomas Walz

överläkare, docent

Universitetssjukhuset, Linköping