Medlemmar i den regionala expertgruppen i sydöstra sjukvårdsregionen

Henrik Lövborg

ordförande regional expertgrupp, apotekare, docent

RCC Sydöst

Mårten Lindström

överläkare

medicinkliniken Ryhov

Kourosh Lotfi

universitetsöverläkare, docent

US Linköping

Ellen Vinge

överläkare, docent

Landstinget i Kalmar län

Charlotte Bratthäll

överläkare

Onkologiska kliniken, LS Kalmar

Karin Adolfsson

onkolog, överläkare

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Gunnar Adell

onkolog, överläkare

Universitetssjukhuset, Linköping

Sidan uppdaterad: 18 juni 2018

Regionalt