Medlemmar i den regionala expertgruppen i sydöstra sjukvårdsregionen

Henrik Lövborg

vetenskaplig sekreterare

RCC Sydöst

Mårten Lindström

överläkare

medicinkliniken Ryhov

Kourosh Lotfi

universitetsöverläkare, docent

US Linköping

Ellen Vinge

överläkare, docent

Landstinget i Kalmar län

Charlotte Bratthäll

överläkare

Onkologiska kliniken, LS Kalmar

Freddi Lewin

Ordförande NAC, Onkolog, RCC Sydöst

Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Sidan uppdaterad: 15 januari 2018

Regionalt