Blankett för datauttag ur cancerregistret

Regionalt cancercentrum sydöst kan lämna ut data från nationella kvalitetsregister och det regionala tumörregistret (ur Cancerregistret) för regional kvalitetsuppföljning och forskning. Använd blanketten nedan!

Blankett för uttag ut cancerregistret

Om du ska använda datauttaget för forskningsändamål kan du få

vägledning och läsa mer här

 

Sidan uppdaterad: 11 januari 2018