Datauttag från cancerregistret

Här hittar du information om hur du beställer data ur cancerregistret för forskning. Beställningen kan göras nationellt eller regionalt och du använder olika blanketter för ändamålet.

Begäran om uttag för kvalitetssäkring och forskning kan göras både på regional och nationell nivå. Vid uttag för forskningssyfte krävs redovisning av projektplan, etikansökan samt ett dokumenterat godkännande från Etikprövningsnämnderna (EPN).

Etikprövningsnämnderna

Begäran om uttag från nationella cancerregistret görs på en blankett hos Socialstyrelsens och skickas direkt till myndigheten.

Beställa statistik, Socialstyrelsen

Regionala cancercentrum kan lämna ut data från cancerregistret för forskningsändamål. Regionala uttag görs via respektive RCCs rutiner.


Regionalt innehåll


Blankett för datauttag ur cancerregistret

Regionalt cancercentrum sydöst kan lämna ut data från nationella kvalitetsregister och det regionala tumörregistret (ur Cancerregistret) för regional kvalitetsuppföljning och forskning. Använd blanketten nedan!

Blankett för uttag ut cancerregistret

Om du ska använda datauttaget för forskningsändamål kan du få

vägledning och läsa mer här

 


Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2018

Regional information uppdaterad: 20 juni 2018