Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation) skärper kraven på information till patienter innan uppgifter om dem förs in i kvalitetsregister. Här hittar du information om vilka rättigheter patienten har.

Information till patienter

Innan en patient registreras i ett nationellt kvalitetsregister ska hon eller han få information om registreringen. Patientinformationen kan utformas på olika sätt. Patienten kan till exempel få information i sin kallelse eller av den personal patienten möter.

Det är vårdgivarens ansvar att informera patienten och det är vårdgivaren som ska stå som avsändare. Vårdgivare som använder den nya patientinformation som finns att ladda ner på cancercentrum.se uppfyller informationsplikten. Mallarna finns under respektive diagnos.

Kontaktuppgifter till centralt personuppgiftsansvarig, CPUA

För nationella kvalitetsregister inom cancerområdet har följande organisationer ett övergripande ansvar för hantering av personuppgifter. Dit kan du som är registrerad vända dig för frågor om dina uppgifter och rättigheter.

CPUA Skåne

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Region Skåne
Dataskyddsombudet
Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Ansvarigt för:
Regionalt tumörregister
Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer
Nationellt kvalitetsregister akut myeloisk leukemi
Nationellt kvalitetsregister akut lymfatisk leukemi
Nationellt kvalitetsregister lymfom
Nationellt kvalitetsregister Sarkom

CPUA Västerbotten

Dataskyddsombudet hos Landstingsstyrelsen Västerbotten
Dataskyddsombudet
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00
E-post: dataskyddsombud@vll.se

Ansvarigt för:
Regionalt tumörregister
Svenska Kolorektalcancerregistret
Kvalitetsregistret för CNS-tumörer

CPUA Stockholm

Ansvarigt för:
Regionalt tumörregister
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention
Svenska testikelcancerregistret -SWENOTECA
Svenska Hypofysregistret
Nationella bröstcancerregistret
Nationella njurcancerregistret

CPUA Östergötland

Ansvarigt för:
Regionalt tumörregister
Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt
Nationellt kvalitetsregister för Malignt hudmelanom
Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåscancer och övrig Urotelial Cancer

CPUA Uppsala

Ansvarigt för:
Regionalt tumörregister
Nationellt lungcancerregister
Nationellt register för peniscancer
Nationella prostatacancerregistret

CPUA Västra Götalandsregionen

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Västra Götaland
Dataskyddsombudet
Koncernkontoret
462 80 Vänersborg
Telefon: 010-441 00 00
E-post: koncernkontoret.dso@vgregion.se

Ansvarigt för:
Regionalt tumörregister
Nationellt kvalitetsregister myelom
Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer
Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer
Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening
Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)
Nationellt kvalitetsregister för Tyreoidecancer

Gemensam information uppdaterad: 3 juli 2018

Regionalt