Utbildningsmaterial

Här hittar du instruktionsfilmer som hjälper dig att arbeta med kvalitetsregister på INCA. 

Instruktionsfilmer

Introduktion till INCA
Inrapportering
Hantering av inkorgen
Rapporter/rapportmallar
Att använda mallar

Introduktion till INCA

Filmen ger en allmän introduktion till INCA och dess kvalitetsregister. Filmen riktar sig främst till nya eller blivande inrapportörer.

Följande frågor besvaras i filmen:

 • Hur fungerar registerprocessen med inmatning och monitorering?
 • Vad kan registren användas till?
 • Måste jag rapportera till både cancerregistret och INCA?
 • Hur får jag behörighet till INCA?
 • Hur hanteras olika behörighetsnivåer i INCA?
 • Hur loggar jag in i systemet?
 • Hur vet jag vilka patienter som ska rapporteras?
 • Var hittar jag aktuell information för respektive register?
 • Hur kan jag få mer information om INCA?

Inrapportering

Filmen ger en introduktion till inrapportering i INCA.

Hantering av inkorgen

En film för dig som vill veta mer om Inkorgen i INCA.

Rapporter/rapportmallar

Denna film introducerar INCAs "rapporter".

Följande frågor besvaras i filmen:

 • Vad menas med en rapport i INCA?
 • Vad är skillnaden mellan mallar och rapporter?
 • På vilka nivåer aggregeras data?
 • Hur hittar jag till rapporterna?
 • Hur kan jag använda rapporterna?

Att använda mallar

Denna film introducerar INCAs "mallar".

Följande frågor besvaras i filmen:

 • Vad menas med en mall i INCA?
 • Vad är skillnaden mellan mallar och rapporter?
 • Vad används mallarna till?
 • Var hittar jag mallarna?
 • Hur väljer jag mina egna favoritmallar?
 • Vad är en "fast mall"?
 • Hur öppnar jag en mall?
 • Hur tolkar jag mallen?
 • Hur kan jag anpassa cirkeldiagram efter mina egna behov?
 • Hur kan jag använda mallarna till mina egna presentationer?
 • Vad menas med "andras utdelade mallar"?

Faktaägare: Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare
Gemensam information uppdaterad: 19 december 2017