Regionala rapporter

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Två sjukvårdsregionala rapporter, Resultatredovisningen och Topplistan, ges ut.

Resultatredovisningen visar sydöstra sjukvårdsregionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt. Resultatredovisningarna publiceras i maj och november.

Topplistan redovisar hur väl klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till cancerregistret.

 

Här är den senaste resultatredovisningen

Samlad resultatredovisning maj 2020

 

Resultatredovisning per diagnos - sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancer maj 2020

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2020

Hudmelanom maj 2020

Huvud-/halscancer maj 2020

Livmoderkroppscancer maj 2020 (redovisas ej p.g.a. ombyggnation av registret)

Lungcancer maj 2020

Lymfom maj 2020

Njurcancer maj 2020

Prostatacancer maj 2020

Tjocktarmscancer maj 2020

Urinblåsecancer maj 2020

Ändtarmscancer maj 2020

Statistiker RCC Sydöst

Lisa Åkesson

(föräldraledig) statistiker

RCC Sydöst

 

Helena Fohlin

statistiker

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Ola Magnell

statistiker

RCC Sydöst