Införande av SVF - handlingsplaner och redovisningar 2017

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna landstingens och regionernas handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet.

Mall för landstingens handlingsplan för kortare väntetider 2017 (pdf)

Mall för redovisning av SVF-arbetet i landsting och regioner (pdf)

RCC Norr

Handlingsplaner

Regiongemensam inledning till handlingsplanerna (pdf)

Handlingsplan Region Norrbotten (pdf)
Handlingsplan Region Jämtland Härjedalen (pdf)
Handlingsplan Västerbottens läns landsting (pdf)
Handlingsplan Landstinget Västernorrland (pdf)

Redovisningar

Regiongemensam inledning till redovisningarna (pdf)

Redovisning Norrbottens läns landsting (pdf)
Redovisning Region Jämtland Härjedalen (pdf)
Redovisning Västerbottens läns landsting (pdf)
Redovisning Landstinget Västernorrland (pdf)

RCC Stockholm-Gotland

Handlingsplaner

Handlingsplan Region Gotland (pdf)
Handlingsplan Stockholms läns landsting (pdf)

Redovisningar

Redovisning Region Gotland (pdf)
Redovisning Stockholms läns landsting (pdf)

RCC Syd

Handlingsplaner

Övergripande del till handlingsplanerna (pdf)

Handlingsplan Region Skåne (pdf)
Handlingsplan Region Halland (pdf)
Handlingsplan Landstinget Blekinge (pdf)
Handlingsplan Region Kronoberg (pdf)

Redovisningar

Övergripande del till redovisningarna (pdf)

Redovisning Region Skåne (pdf)
Redovisning Region Halland (pdf)
Redovisning Landstinget Blekinge (pdf)
Redovisning Region Kronoberg (pdf)

RCC Sydöst

Handlingsplaner

Övergripande del till handlingsplanerna (pdf)

Handlingsplan Region Jönköpings län (pdf)
Handlingsplan Landstinget i Kalmar län (pdf)
Handlingsplan Region Östergötland (pdf)

Redovisningar

Övergripande del till redovisningarna (pdf)

Redovisning Region Jönköpings län (pdf)
Redovisning Landstinget i Kalmar län (pdf)
Redovisning Region Östergötland (pdf)

RCC Uppsala Örebro

Handlingsplaner

Övergripande del till handlingsplanerna (pdf)

Handlingsplan Landstinget Dalarna (pdf)
Handlingsplan Landstinget Sörmland (pdf)
Handlingsplan Landstinget i Värmland (pdf)
Handlingsplan Region Gävleborg (pdf)
Handlingsplan Region Uppsala (pdf)
Handlingsplan Region Västmanland (pdf)
Handlingsplan Region Örebro län (pdf)

Redovisningar

Övergripande del till redovisningarna (pdf)

Redovisning Landstinget Dalarna (pdf)
Redovisning Landstinget Sörmland (pdf)
Redovisning Landstinget i Värmland (pdf)
Redovisning Region Gävleborg (pdf)
Redovisning Region Uppsala (pdf)
Redovisning Region Västmanland (pdf)
Redovisning Region Örebro län (pdf)

RCC Väst

Handlingsplan

Handlingsplan Västra Götalandsregionen (pdf)

Redovisning

Redovisning Västra Götalandsregionen (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 12 december 2017