Informationsmaterial

Här publicerar vi löpande olika typer av informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider och införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Informationsmaterialen och filmer är fria att använda som stöd för genomförandet av satsningen i landsting och regioner.

 

 

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationer har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp.

Informationsbladet är tänkt att ges till patienter vars läkare beslutat att det finns en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Till patientinformationsbladet


Regionalt innehåll


 

Jönköping har tagit fram informationsfilm om nuläget för standardiserade vårdförlopp

Susanne Kewley, kommunikationschef för kirurgisk vård i Region Jönköpings län har tagit fram en informationsfilm för att ytterligare sprida kunskap om standardiserade vårdförlopp, syftet med införandet av det nya arbetssättet, hur långt man har kommit och hur det går till. Klicka på bilden så öpnnas filmen i nytt fönster!

 

Ny informationsfilm från Kalmar om standardiserade vårdförlopp

I landstinget i Kalmar län används filmen som del i ett informationspaket till kliniker och vårdcentraler, för att berätta om det nya arbetssättet. Klicka på bilden så öppnas filmen i nytt fönster.

Helena BerglundSVFfilm

 


Faktaägare: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 18 april 2018

Regional information uppdaterad: 18 april 2018

Regionalt