Palliation Sydöst

Palliation sydöst är en regional konferens som Regionalt cancercentrum sydöst anordnar varje år. Syftet är att skapa en gemensam processförståelse, sprida goda exempel och möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 18 oktober 2018