Riktlinjer för remittering av patienter med misstänkt ärftlig cancer

Anvisningarna baseras på Socialstyrelsens riktlinjer för cancersjukvård.

Denna sida är under uppbyggnad!

Riskfamiljer (Tumregel):

  • Familjer med flera nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer.
  • Familjer med nära släktingar som insjuknat i samma typ av cancer men i ovanligt unga år, exempelvis två personer med premenopausal bröstcancer.
  • Familjer med flera nära släktingar med tumörformer som är sammankopplade i ärftliga syndrom, exempelvis bröst- och ovarialcancer samt kolo/rektalcancer och endometriecancer alternativt person som insjuknat i mer än en cancersjukdom.
  • Nära släkting som insjuknat i ovanlig tumör/cancersjukdom t.ex. medullär thyroidea cancer, binjurbarkscancer eller feokromocytom
  • Nära släkting som insjuknat vid anmärkningsvärt ung ålder.

Riktlinjer

Bröstcancer

Ovarialcancer

Kolorektalcancer

Prostatacancer

Malignt melanom

Pancreascancer

Feokromocytom/Paragangliom

Endometriecancer

Urinblåse- och urinvägscancer

Ventrikelcancer

Tyroideacancer

MEN1

MEN2

Von Hippel Lindaus sjukdom

Li-Fraumenisyndrom

Leukemi

Faktaägare: Marie Stenmark Askmalm
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018

Regionalt