Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx)

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention utgörs av en sammanslagning av två befintliga kvalitetsregister på cervixcancerområdet, som under lång tid samlat data med olika inriktning och innehåll.

NKCx analysdatabas har 100 procent nationell täckning av data om kallelser, cellprover och vävnadsprover från cervix. 

Länk till NKCx analysdatabas (egen webbplats)

NKCx processregister, Cytburken, håller i realtid åtkomliga data från vårdkedjans alla steg med en täckningsgrad på 45 procent av Sveriges kvinnliga befolkning. Processregistret byggs nu ut nationellt för kvalitetsutveckling och stöd för vårdprocesserna.
Mer information om  NKCx processregister, Cytburken

Styrgrupp och en tvärprofessionell expertgrupp

Kvalitetsregistret leds av en styrgrupp och en tvärprofessionell expertgrupp. Gruppernas främsta strategi för kvalitetsutveckling är en systematisk, nationell analys av effekten av olika möjliga kvalitetsförhöjande åtgärder, med efterföljande återföring av analyserna till de som ansvarar för det förebyggande arbetet i landsting och regioner. 

Sidan uppdaterad: 28 maj 2015