Kvalitetsrapporter

Nationella rapporter för livmoderhalscancerprevention baseras på uppgifter från NKCx analysdatabas.

Nationella kvalitetsrapporter

De nationella rapporterna publiceras på analysdatabasens webbplats.
Länk till NKCx analysdatabas

Regionala kvalitetsrapporter

Regionala kvalitetsrapporter har tagits fram i Sydöst, Uppsala-Örebro och Väst


Regionalt innehåll


Regionala kvalitetsrapporter Sydöstra sjukvårdsregionen

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Sydöstra sjukvårdsregionen. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst.

Regional kvalitetsrapport 2016

 

Regional kvalitetsrapport Sydöstra sjukvårdsregionen 2015

Regional kvalitetsrapport 2014

 


Gemensam information uppdaterad: 30 juni 2017

Regional faktaägare: Mia Westlund
Regional information uppdaterad: 7 september 2017

Regionalt