MENY

Informationsfilmer

Här finns sju korta filmer om nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. De är mellan en och tre minuter långa och ger en snabb, allmän och lättfattlig information om det grundläggande i vårdprogrammet.

Filmerna kan användas vid utbildningstillfällen i samband med införandet av det nya vårdprogrammet eller för att titta på enskilt. Filmerna baseras på en intervju med Björn Strander, ordförande i vårdprogramgruppen. Christina Kåbjörn, ordförande i Svensk cytologisk förening medverkar också.

Varför ett nytt vårdprogram?
 

Vilka är de viktigaste delarna i vårdprogrammet?

Vad är nytt i screeningen?

Tips till regioner som ska implementera det nya vårdprogrammet

Vad innebär vårdprogrammet för cytologiverksamheten?

Barnmorskan och gynekologens viktiga budskap till kvinnorna

Livmoderhalscancer ökar - trenden är oroande

Synpunkter eller förbättringsförslag?

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog, ,

RCC Väst

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst

;

Faktaägare: Björn Strander
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 11 februari 2019