Gällande vårdprogram cervixcancerprevention

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-12

26. Vårdprogramgruppen

26.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

26.1.1 Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention 

   

Björn Strander (ordf.)

RCC Väst, Med dr, Överläkare, RCC Väst

Bengt Andrae

RCC Uppsala Örebro, Överläkare, Kvinnosjukvården Gävleborg

Christer Borgfeldt

RCC Syd, Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Pia Collberg

RCC Norr, Mödahälsovårdsöverläkare, Föräldra- och barnhälsan, Region Jämtland Härjedalen

Caroline Lilliecreutz

RCC Sydöst, Med dr, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Sven Törnberg

RCC Stockholm–Gotland, Docent, Överläkare. RCC Stockholm Gotland

26.1.2 Övriga medlemmar i vårdprogramgruppen

Lisen Arnheim Dalhström

Docent, Forskare, Karolinska Institutet

Christina Björkenfeldt

Överläkare Skaraborgs sjukhus, Skövde

Gudrun Broberg

Med dr, Barnmorska Närhälsan Västra Götalandregionen

Joakim Dillner

Professor, Enhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Henrik Edvardsson

Överläkare, Klinisk patologi Centralsjukhuset Karlstad

Kristina Elfgren

Med dr, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Cecilia Kärrberg

Med dr, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anne-Marie Levin-Jacobsen

Överläkare, Klinisk Patologi, Unilabs Skövde

Anna Nilsson

Fil mag, Kommunikatör RCC Väst

Pär Sparén

Professor, Karolinska Institutet, Stockholm

Mia Westlund (sekr.)

Barnmorska, Utvecklingsledare RCC Väst

26.2 Medförfattare

   

Jan Adolfsson

Docent, SBU

Sonia Andersson

Professor, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Joseph Carlsson

Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

K. Miriam Elfström

Med dr, Forskare, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet

Katarina Kylebäck

Överläkare, Kunghöjds gynekologmottagning, Göteborg

Miriam Mints

Docent, Karolinska Universitetssjukhuset

Gareth Morgan

Cytodiagnostiker, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Palmstierna

Utvecklingsbarnmorska, RCC syd

Keng-Ling Wallin

Docent, External quality assessmentspecialist, Equalis

Juridisk granskning kap 7

Regionjurist Erika Tensmo, Regionkansliet Västra Götalandregionen

Layout

Ulrika Berg Roos, RCC Uppsala/Örebro

Språkgranskning

Karolin Olsson, Bokidoki språkkonsult

Referenshantering och layout

Mona Björklund, RCC Uppsala/Örebro