MENY
Till regionspecifikt innehåll

Sunda solvanor

Regionalt cancercentrum sydöst använder sig av en modell för att förmedla sunda solvanor, utvecklat av RCC Väst tillsammans med Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden till satsningen är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom i Sverige. En av riskfaktorerna är att bränna sig i solen som barn. 

BVC-sjuksköterskor har en central roll i att tidigt grundlägga hälsosamma levnadsvanor, därför har det varit en viktig del i arbetet att inkludera dem i utvecklingen av modellen. 

Material om Sunda solvanor

Ett material som riktar sig till familjer har tagits fram i syfte att förmedela vikten av att skydda sig själv och sitt barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt att undvika solen mellan klockan elva och tre.

En central del i modellen är den kylskåpsmagnet varje familj får med sig hem från BVC, som främst innehåller bilder. Tanken är att skapa lättillgängliga och tydliga budskap och att magneten ska fungera som en påminnelse i vardagen. Magneten hänvisar även till en temasida om sunda solvanor på 1177.se.

Modellen sprids till andra delar av Sverige

BVC-mottagningar i stora delar av södra Sverige arbetar enligt modellen. 

Resultatrapport från implementeringen av sunda solvanor i Västra Götalandsregionen 2015 (pdf)

Under 2015 har Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar implementerat modellen på BVC-mottagningar.

I Jönköping har en folder i fickformat med budskapet om sunda solvanor delats ut inför 2015 års sommarläger. Foldern har hitintills nått ca 5 000 barn och vuxna. 

Sunda solvanor i Region Jönköpings län

Inför 2016 finns planer på att sprida arbetssättet till fler delar av Sverige 

Pilotprojekt med lysande resultat

Sunda solvanor började som ett pilotprojekt på fyra barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen under våren 2014. Bakom projektet stod Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän och Göteborg. Ett nytt informationsmaterial som riktade sig till föräldrar togs fram, till stor del baserat på Pernilla Stalfelts En bok om solen, som är framtagen i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsammans med hudläkare tog man även fram ett nytt kunskapsstöd till BVC-sjuksköterskorna, som innehöll vanliga frågor och svar om solen. Målet var att stärka BVC-sjuksköterskornas kunskaper och ge dem konkreta verktyg i komunikationen med småbarnsföräldrar.

Två av tre blev bättre på att skydda sitt barn

Sunda solvanor.Under maj 2014 delades 500 kylskåpsmagneter ut till föräldar på fyra BVC.mottagningar. Planscher med budskapet om sunda solvanor sattes även upp på BVC-mottagningar och förskolor. 

Resultat blev mycket positivt. 66 procent av föräldrarna som deltog i projektet uppgav att de blev bättre på att skydda sina barn från solen.

Läs mer om resultaten av pilotprojektet här.
Intervju med projektledaren Shirin Bartholdsson.  

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Ta del av slutrapporten från RCC Norr

Slutrapport projekt Sunda solvanor RCC norr 2018 (pdf)

Projektet Sunda solvanor är avslutat i RCC Norrs regi. Slutrapporten publicerades 15 januari 2018. Norrlandsegionerna fattar själva beslut om och finansierar en eventuell fortsatt användning av det informationsmaterial som användes inom projektet.

Se en kort inspirationsfilm om Sunda solvanor riktad till BVC-sköterskor.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har använt sig av en modell för att förmedla sunda solvanor, utvecklat av RCC Väst tillsammans med Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. 

Material om Sunda Solvanor till din mottagning

Ett material som riktar sig till familjer har tagits fram i syfte att förmedla vikten av att skydda sig själv och sitt barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt att undvika solen mellan klockan elva och tre.

En central del i modellen är den kylskåpsmagnet varje familj får med sig hem från BVC, som främst innehåller bilder. Tanken är att skapa lättillgängliga och tydliga budskap och att magneten ska fungera som en påminnelse i vardagen. Magneten hänvisar även till en temasida om Sunda Solvanor på 1177.se.

Modellen har sprits till andra delar av Sverige

Sunda Solvanor var ett framgångsrikt primärpreventivt projekt som provats, utvärderats och implementerats i Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen. Satsningen på Sunda Solvanor har sedan spridits i hela landet och under våren 2016 startade en långsiktig gemensam regional satsning att införa Sunda Solvanor inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Kampanj Sunda Solvanor

Sunda Solvanor Uppsala ÖrebroUppsala-Örebro sjukvårdsregionens kampanj om Sunda Solvanor har pågått från maj – juni 2016 på alla BVC i regionen.

 • De länsövergripande BHV-enheterna distribuerade informationsmaterial, (affischer och magneter) samt handledningsmaterial (”Frågor och svar”) till varje BVC.
 • Affischen sattes upp i väntrum och mottagningsrum.
 • Magneten delades ut till alla barn som besökte BVC under kampanjperioden.
 • En webbenkät för utvärdering skickades ut till alla BHV-sjuksköterskor under hösten 2016. 
 • Enkäten sammanställdes och presenterades i en rapport - Resultatrapport 2016 - Implementering av Sunda solvanor inom barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

 

Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen har utvecklat en modell som BHV-sjuksköterskor kan använda för att förmedla sunda solvanor. Ett material som riktar sig till familjer har tagits fram som betonar vikten av att skydda sig själv och sitt barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt att undvika solen mellan klockan elva och tre. 

Sunda solvanor började som ett pilotprojekt på fyra barnavårdscentraler i Västra Götaland 2015. 

Pilotprojektet utmynnade i ett informationsmaterial som idag används på många håll i landet för att stödja barnhälsovården att förmedla sunda solvanor till barn och familjer. Materialet bygger på bilder från Pernilla Stalfelts bok En bok om solen och förmedlar enkla råd och budskap. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer (WHO) och återfinns även i rikshandbokenbarnhälsovård.

Sunda solvanors budskap är att solen är som starkast timmarna mellan 11 och 15. Skydda din och barnens känsliga hud genom skugga, kläder och solkräm.

Beställ gratis material till din mottagning 

Sunda SolvanorMaterialet bygger på bilder från Pernilla Stalfelts En bok om solen och förmedlar enkla råd och budskap. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns även i rikshandboken barnhälsovård. 

I år kan du beställa affischer i A3-format att sätta upp på mottagningen, samt flyers i A5-format att dela ut till föräldrar. Vi har även tagit fram en lista över vanliga frågor och svar till dig som är BHV-sjuksköterska som du själv kan skriva ut. 

Läs mer och beställ material här. 

Introduktions- och inspirationsfilm för dig som är BHV-sjuksköterska. Klicka på den fyrkantiga symbolen längst ner i högra hörnet för att se filmen i helskärmsläge. 


Sidan uppdaterad: 6 mars 2019