MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal eller regional multidisciplinär konferens.

I anslutning till RCCs arbete med nationell nivåstrukturering diskuteras även behovet av att inrätta multidisciplinära konferenser på nationell nivå inom flera områden. Idag får till exempel alla patienter som behöver botande kirurgi för peniscancer en bedömning av ett nationellt multiprofessionellt team, oavsett var i landet patienterna bor. 

Idag registreras om patienten diskuteras i multidisciplinär konferens i 61 procent av de nationella kvalitetsregistren

Nationell MDK – rapport

SKL har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden. Slutsatserna från utrednigen har nu samlats i en rapport.

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och medge att alla patienter kan bedömas behöver en rad olika faktorer hanteras och finslipas. I utredningsrapporten beskrivs hur arbetet bäst ska organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport (pdf)


Regionalt innehåll


Lägesrapport februari 2018

RCC Sydöst har kontrakterat en projektledare till att leda fortsatt utvecklingsarbete. 

En projektplan kommer att tas fram för att färdigställa och implementera de förslag som verksamhetens arbetsgrupper inom sydöstra sjukvårdsregionen  har identifierat utifrån handlingsplanen. 

Fokusområden är :

  1. Sjukvårdsregionala riktlinjer innan, under och efter MDK.
  2. Regional MDK-standard gällande teknik, ljud och bild.
  3. En regiongemensam IT-portal.

Kontakter

Liselotte Joelsson

Enhetschef/Utvecklingsledare

Region Östergötland

 

Joen Sjölander

programledare eSPIR

Landstinget i Kalmar län

Magnus Lagerlund

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst, överläkare Onkologiska kliniken och strålningsfysik

Landstinget i Kalmar län

 


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Regional information uppdaterad: 13 mars 2018

Regionalt