Barncancer Uppsala Örebro

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns Uppsala-Örebroregionens barncancercentrum som ingår i RCC Uppsala Örebro:s verksamhet.

I genomsnitt diagnostiseras cirka 60 barn med cancer per år, men det varierar år från år. 

Diagnostik och planering av behandlingen utgår från Uppsala, dock är en stor del av vården och behandlingen av de vanligaste tillstånden decentraliserad till patienternas länssjukhus i Hudiksvall, Gävle, Falun, Örebro, Västerås och Eskilstuna.  

Faktaägare: Eva Turup, processledare, konsultsjuksköterska, Barnonkologen, Akademiska Barnsjukhuset. Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017