Regional vårdprocessgrupp för barnonkologi

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Regionala vårdprocessgruppen har i sitt utvecklingsarbete under 2016 valt att prioritera följande områden

  • Nivåstrukturering i regionen
  • Resursförsörjning
  • Regionala rutiner i det kliniska arbetet
  • Kontaktsjuksköterska
  • PREM
  • Bevakning av palliativa frågor för barn
  • Samordning av information för patient och närstående

Faktaägare: Eva Turup, processledare, konsultsjuksköterska, Barnonkologen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 13 december 2017