Ledamöter

Ordförande

Eva Turup

processledare, konsultsjuksköterska

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Andreas Odlind

barnläkare

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Dalarna

Ann-Christin Björklund

konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Britt Meijer

barnsjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Gunilla Larsson

barnsjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Hudiksvalls sjukhus

Hanna Martinsson

sjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Gävle sjukhus

Johan Arvidson

barnonkolog

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Jörgen Enarsson

övergripande studierektor AT/ST

Barn och ungdomskliniken, Mälarsjukhuset

Magnus Hellberg

barnläkare

Barn- och ungdomskliniken, Hudiksvalls sjukhus

Mari-Rose Andersson

barnsjuksköterska

Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Susanne Jons

sjuksköterska

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Dalarna

Åsa Jörnegren

specialistläkare

Barnmedicin Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 14 december 2017