MENY

Vårdplaneringsgrupper

Barncancer består av diagnosgrupper med få patienter per år och därför krävs ett nordiskt samarbete för att kunna utforma och utvärdera behandlingar.

Samarbetet började på nationell nivå med akut lymfatisk leukemi, ALL. En nordisk samarbetsgrupp NOPHO startade 1982 och alla barncancerpatienter i Norden med ALL ingick sedan i samma behandlingsprogram.

Övriga diagnosgrupper inkluderades snabbt i det nordiska samarbetet. Idag är det mer än 35 nordiska arbetsgrupper inom NOPHO.

De nationella vårdplaneringsgruppernas hemsidor finns samlande under Svenska barnläkarföreningens hemsida.


Faktaägare: Eva Turup, processledare, konsultsjuksköterska, Barnonkologen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 4 september 2018