MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer ALL

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017

Regional faktaägare: Hans Hagberg, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regional information uppdaterad: 3 maj 2017