Läkemedelsregimer ALL

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

 


Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017

Regional faktaägare: Hans Hagberg, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regional information uppdaterad: 3 maj 2017

Regionalt