MENY

Gällande vårdförlopp akut leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Martin Höglund, ordförande AML, docent, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro
 • Helene Hallböök, ordförande ALL, docent, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Lucia Ahlberg, hematolog, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Inger Andersson, fil.dr i omvårdnad, sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Petar Antunovic, hematolog, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
 • Gisela Barbany, docent, klinisk genetiker, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Emma Bergfelt Lennmyr, ST-läkare i hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Per Bernell, hematolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Mats Brune, docent, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Åsa Derolf, med.dr, hematolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Mats Ehinger, docent, patolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Marcela Ewing, allmänläkare, onkolog, RCC Väst
 • Hege Garelius, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Kerstin Holmberg, patientrepresentant, ordförande i Blodcancerförbundet
 • Erik Hulegårdh, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Antonio Izarra, hematolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Gunnar Juliusson, professor, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Mats G Karlsson, docent, patolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Karin Karlsson, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Vladimir Lazarevic, med.dr, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Sören Lehmann, professor, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro
 • Andreea Moicean, hematolog, Skaraborgs sjukhus, Skövde
 • Kristina Myhr-Eriksson, hematolog, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå, RCC Norr
 • Lars Möllgård, docent, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Beata Tomaszewska-Toporska, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Bertil Uggla, med.dr, hematolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Anders Wahlin, professor, hematolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Lovisa Wennström, med.dr, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Maria Åström, med.dr, hematolog, Universitetssjukhuset Örebro