MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer AML

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för AML. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.

Läkemedelsregimer i Uppsala Örebro 

;

Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, RCC Syd
Gemensam information uppdaterad: 6 oktober 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Regional information uppdaterad: 7 februari 2019