Gällande vårdförlopp akut leukemi

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Behandling

Se Nationella riktlinjer för ALL och Nationellt vårdprogram för AML (särskilt krav på behandlande klinik vid remissionssyftande behandling).