Gällande vårdförlopp akut leukemi

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Uppföljning

Se Nationella riktlinjer för ALL och Nationellt vårdprogram för AML.