MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

 

;

Faktaägare:Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2019

Regionalt ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Regional information uppdaterad: 13 december 2019