Nationell kvalitetsregistergrupp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ledamöter

Birgitta Lauri

Hematolog

Sunderby sjukhus, Luleå

 

Kourosh Lotfi

Hematolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Daniel Roth

Hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Herman Nilsson-Ehle

Hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lotta Hansson

Onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Patientrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Marie Abrahamsson

Enhetschef

RCC Stockholm Gotland

 

Karin Engström

Registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

Statistiker

RCC Stockholm Gotland

Lena Grönlund

Registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

Diagnoskoordinator Hematologi

RCC Stockholm Gotland