Regional vårdprocessgrupp

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Ordförande

Daniel Molin

onkolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Amal Abu Sabaa

onkolog

Gävle Sjukhus

 

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Arne Zollenkopf

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Gunilla Enblad

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hans Hagberg

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Honar Cherif

hematolog

Hematologi, Akademiska sjukhuset

Karin Hallén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Katarina Tegnér

hematolog

Falu lasarett

Magdalena Adde

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Olga Del Val Muñoz

onkolog

Gävle Sjukhus

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län