MENY
Till regionspecifikt innehåll

Regionalt vårdprogram

Denna version av vårdprogrammet för maligna lymfom i Uppsala-Örebroregionen uppdaterades under 2015. Vårdprogrammet ska fungera som ett praktiskt verktyg och samordna den kliniska handläggningen av patienter med lymfom i regionen. 

Nationella riktlinjer för vissa undergrupper (Diffust storcellig B, Burkitt´s lymfom, Follikulära lymfom, KLL, Hodgkin´s lymfom, Perifera T-cells-lymfom, Mantelcellslymfom och Mb Waldenström) har varit underlag för behandlingsrekommendationerna. Rekommendationer om utredning och uppföljningsrutiner har inkluderats. 

Lymfom - Regionalt vårdprogram, Augusti 2016

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kontakt

Daniel Molin

onkolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hans Hagberg

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017