Standardiserat vårdförlopp lymfom

Det standardiserade vårdförloppet för lymfom gäller från och med 2017. I den senaste versionen har en del om KLL lagts till. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för lymfom (5 november 2015)

 


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt