Nationella vårdprogram lymfom

Här hittar du nationella vårdprogram för aggressiva b-cellslymfom, mantelcellslymfom, follikulära lymfom, t-cellslymfom och Hodgkins lymfom. Ett nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi är ute på remiss.

Aggressiva B-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.
Ta del av remissversionen

Follikulära lymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Hodgkins lymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Mantelcellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.
Ta del av remissversionen

T-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Waldenströms makroglubulinemi

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.
Ta del av remissversionen

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Syd.

Faktaägare: Mats Jerkeman
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2017

Regionalt