MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-03-16.

21. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

 

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska Lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 %

Täckningsgrad för behandlingsblankett inom 1 år efter diagnosdatum

≥ 80%

Täckningsgraden för ifylld uppfyllningsblankett

≥80% 3 år efter diagnos

≥95% 5 år efter diagnos (då avslutande kontroll görs)

Lokalrecidiv efter behandling för klassiskt Hodgkins lymfom med 20Gy

Ej fler än för de behandlade med 30Gy

PFS för avancerade stadier (IIB-IV, åldersintervall: 18-79 år) efter 2017-05-30

Lika bra som eller bättre än resultaten i RATHL studien (ABVD gruppen 85,7%, AVD 84,4%, BEACOPP 67,5%) (121).

Progressionsfria överlevnaden för NLPHL med nya riktlinjer med mindre terapi (införd i nationella vårdprogrammet 2017-05-30)

Likvärdig med tidigare publicerade data (122).

Tider från remiss till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling.

≥ 10 % av patienterna

Riktlinjer åtföljda avseende primärbehandling för patienter < 70 år

≥ 95 %

Kirurgisk biopsi utförd för diagnostik.

≥ 75 %

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen