MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

23. Förslag på fördjupning

  • EORTC-riktlinjer
  • Engert A, Horning S (Eds): Hodgkin lymphoma – A Comprehensive Update on Diagnostics and Clinics, Second Edition, 2015
  • Blodcancerförbundet, informationsfilmer.