MENY

Gällande vårdprogram Hodgkins lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-03-16.

23. Förslag på fördjupning

EORTC-riktlinjer

Engert A, Horning S (Eds): Hodgkin lymphoma – A Comprehensive Update on Diagnostics and Clinics, Second Edition, 2015

Blodcancerförbundet, informationsfilmer.