Läkemedelsregimer myelom

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

 


Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015

Regional faktaägare: Hans Hagberg, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt