Nationellt vårdprogram myelom

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Det första nationella vårdprogrammet för myelom togs fram 2016. Den senaste reviderade versionen fastställdes i februari 2018. Den senaste versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Definitionen av symtomatiskt myelom har ändrats, för samstämmighet med internationella riktlinjer. Som en följd av definitionsändring rekommenderas MR vid primärutredning av asymtomatiskt myelom.

  • Rekommendationer för bilddiagnostik har ändrats till att i första hand tillämpa datortomografi för skelett istället för slätröntgen.

  • Rekommendationer i primärbehandling och återfallsbehandling har ändrats med nya tillämpningar av äldre läkemedel samt införande av nya läkemedel.

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Faktaägare: Bo Björkstrand, hematolog, Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson
Gemensam information uppdaterad: 23 mars 2018