Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

 


Faktaägare: Björn Andreasson, hematolog, NU-sjukvårdenBjörn Andreasson, hematolog, NU-sjukvården
Gemensam information uppdaterad: 6 november 2017

Regional information uppdaterad: 22 april 2016