Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar drygt 8000 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister. 

Bröstcancer i Fråga doktorn

Fråga doktorn den 1 oktober handlade om bröstcancer. Elisabeth Johansson från Cancerfonden och Niklas Loman, onkolog vid Skånes universitetssjukhus, svarade på tittarnas frågor. RCC:s arbete med standardiserade vårdförlopp togs upp i programmet, samt möjligheten att söka efter pågående kliniska studier här på cancercentrum.se. Klicka på bilden nedan för att se programmet.

Faktaägare: Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 24 oktober 2017