Kvalitetsregisterrapporter bröstcancer

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret för bröstcancer görs årligen. Än så länge finns ingen sammanställning av data från kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion.

Nationell rapport diagnosår 2017 (första uttag)
Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för 2016 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2015 (rev C) (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2014 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2013 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2012 (pdf)

PROM (Patientrapporterade utfallsmått)

Ett pilottest av frågeformulär och logistik kring utskick och inrapportering gjordes 2015 och finns sammanfattad i rapporten om Patientrapporterade utfallsmått. 

Nationell rapport PROM (pdf)

Validering

Under hösten 2013 fattade styrgruppen beslut om att utföra en nationell validering av registret utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna: inrapporteringshastighet, täckningsgrad, jämförbarhet och validitet. 

Valideringsstudien visar sammanfattningsvis på hög kvalitet och god validitet i nationella kvalitetsregistret för bröstcancer men inrapporteringshastigheten måste bli högre för att vara användbar då verksamheten ska kunna följas i realtid.

Valideringsrapport (pdf)

Statistiskt appendix till valideringsrapporten (pdf)

Gemensam information uppdaterad: 30 maj 2018

Regionalt