Läkemedelsregimer bröstcancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för bröstcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Regionalt innehåll


Bevacizumab
Dosreduktion
 
Caelyx
Dosreduktion
 
Capecitabin
Dosreduktion
 
Carboplatin/Bevacizumab
Dosreduktion
 
CEX (kur 4-6) (FinXX-regimen)
Dosreduktion
 
Docetaxel (högdos)
Dosreduktion
 
Docetaxel (lågdos)
Dosreduktion
 
Docetaxel/Capecitabin (kur 1-3) (FinXX-regimen)
Dosreduktion
 
Docetaxel/Karboplatin
Dosreduktion
 
EC 60
Dosreduktion
 
EC 75
Dosreduktion
 
EC 90
Dosreduktion
 
Epirubicin veckovis
Dosreduktion
 
Epirubicin/Docetaxel (Taxotere)
Dosreduktion
 
Eribulin (Halaven)
Dosreduktion
 
FEC 60
Dosreduktion
 
FEC 75
Dosreduktion
 
FEC 100
Dosreduktion
 
Kadcyla (trastuzumab emtansine)
Dosreduktion
 
Paclitaxel (3 veckors)
Dosreduktion
 
Paclitaxel + Bevacizumab
Dosreduktion
 
Paclitaxel veckovis (1 A-C*) 
Dosreduktion
 
Paclitaxel veckovis (2 A-C*) 
Dosreduktion
 
Paclitaxel veckovis (kontinuerlig) 
Dosreduktion
 
Paclitaxel veckovis/Karboplatin
Dosreduktion
 
Pertuzumab/Trastuzumab sc (Laddningsdos) 
Dosreduktion
 
Pertuzumab/Trastuzumab sc (Underhållsdos)
Dosreduktion
 
Trastuzumab sc
Dosreduktion
 
Trastuzumab iv (laddningsdos)
Dosreduktion
 
Trastuzumab iv (underhållsdos)
Dosreduktion
 
Trastuzumab iv/Docetaxel
Dosreduktion
 
Trastuzumab sc/Docetaxel
Dosreduktion
 
Vinorelbin
Dosreduktion

Dokument

Läs mer 

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen. Där hittar du även antiemetika, Calverts formel och kontroll-listor.

 


Gemensam information uppdaterad: 29 maj 2017

Regional faktaägare: Henrik Lindman, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt