Regional vårdprocessgrupp för bröstcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Fredrik Wärnberg

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Henrik Lindman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ledamöter

Anders Cohen

kirurg

Falu lasarett

 

Antonis Valachis

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Elisabeth Rados

bröstsjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås

Gunilla Christenson

kirurg

Falu lasarett

Helena Granstam Björneklett

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Helena Olofsson

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jan Schmidtz-Hillbrecht

kirurg

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Joakim Ramos

radiolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Johan Ahlgren

onkolog

Region Örebro län

Karin Åhlander Lindwall

kirurg

Gävle Sjukhus

Killian Bachmeier

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Lars Olsson

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Per Edlund

onkolog

Gävle Sjukhus

Pia Stenberg

bröstsjuksköterska

Gävle Sjukhus

Staffan Eriksson

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

 

Patientföreträdare

Päivi Kirsilä

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

 

Therese Bergstedt

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 23 oktober 2017