Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom bröstcancervården

Regionala nätverket för sjuksköterskor inom bröstcancervården arbetar med omvårdnadsfrågor. Nätverket träffas en gång per termin och har som syfte att höja kvalitén i vården för bröstcancerpatienter, genom att inhämta och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer samt att verka för ett regionalt samarbete. Medlemmarna i nätverket har författat kapitlet "Omvårdnad vid bröstcancer" i det regionala vårdprogrammet för bröstcancer. 

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 28 maj 2018