MENY

Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom cancervården för bröstcancer

RCC Uppsala Örebro organiserar nätverk för sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor som arbetar inom cancersjukvården. Nätverkets syfte är att, genom regionalt samarbete, utveckla cancervården och göra den mer patientfokuserad.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserat vårdförlopp, Min vårdplan, cancerrehabilitering och palliativ vård.

Utöver sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor som arbetar inom cancersjukvården adjungeras andra professioner till nätverket utifrån behov.

Deltagarna i nätverket representerar sitt landsting/region, och varje landsting/region har möjlighet att nominera en eller flera representanter. En representant från nätverket ingår även i diagnosens regionala vårdprocessgrupp.

Syfte och mål

Syftet med nätverket är ett regionalt samarbete för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Målet är att nätverket ska arbeta för en patientfokuserad, säker, jämlik, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv cancervård samt att stärka patientens delaktighet i vården.

Mer information

Mer information om nätverkets uppdrag hittas i uppdragsbeskrivningen nedan.

Uppdragsbeskrivning nätverk sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor (pdf, öppnas i nytt fönster)


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 5 december 2018