Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom bröstcancervården

Regionala nätverket för sjuksköterskor inom bröstcancervården arbetar med omvårdnadsfrågor. Nätverket träffas en gång per termin och har som syfte att höja kvalitén i vården för bröstcancerpatienter, genom att inhämta och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer samt att verka för ett regionalt samarbete. Medlemmarna i nätverket har författat kapitlet "Omvårdnad vid bröstcancer" i det regionala vårdprogrammet för bröstcancer. 

Medlemmar

Maria Röjstad

strålbehandlingen

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lena Asp

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anette Melin

klinisk genetik

Akademiska sjukhuset Uppsala

Christina Palm

strålbehandlingen

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Pirjo Åberg

Bröstcentrum

Centralsjukhuset Karlstad

Marita Hallquist

cytostatikamottagningen

Centralsjukhuset Karlstad

Ulrika Ekmark

kirurgmottagningen

Universitetssjukhuset Örebro

Jeanette Zetterlund

onkologmottagningen

Universitetssjukhuset Örebro

Eva Alm

bröstenheten

Västmanlands sjukhus Västerås

Carina Andersson

kirurgmottagningen

Falu lasarett

Kerstin Candell

kirurgmottagningen

Falu lasarett

Malin Strömberg

onkologmottagningen

Falu lasarett

Linda Björnstad

kirurgkliniken

Mora lasarett

Petra Wenngren

bröstmott/kirurgkliniken

Gävle Sjukhus

Maria Pettersson

bröstmott/kirurgkliniken

Gävle Sjukhus

Patientföreträdare

Päivi Kirsilä

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Therese Bergstedt

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 19 december 2017