MENY

Gällande vårdprogram bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-01-30.

24. Egenvård

Rekommendationer

Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och att vara uppmärksam på sina alkoholvanor.

24.1 Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning. 

24.2. Rökning

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp (901, 945-950). Patienterna kan också ringa den nationella sluta rökalinjen 020-84 00 00. 

24.3 Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel (951, 952).

24.4 Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar (953-955).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48. 

24.5 Hudvård vid strålbehandling

Skötsel av huden för att förebygga och lindra hudreaktioner i behandlingsområdet vid strålbehandling mot bröstcancer. Hygien; tvätta huden med mild parfymfri tvål och ljummet vatten för att bevara hudbarriären. Skydda huden i behandlingsområdet genom att använda kläder i bomullsmaterial närmast huden, undvik deodorant samt använd vattenbaserade lanolinfria produkter för återfuktning av huden (++). En mild steriodsalva kan användas för att mildra utvecklingen av strålreaktion i behandlingsområdet (+) samt lindra klåda och irritation (++).

24.6 Fysisk aktivitet

För att lindra symtom och biverkningar kan personer rekommenderas fysisk aktivitet. 

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++) för att fysisk aktivitet, både aerob och muskelstärkande, minskar fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) samt förbättrar fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet (956-963). 

Aerob fysisk aktivitet har även positiv effekt på konditionen hos vuxna patienter med cancer. Måttlig till hög intensitet tre dagar per vecka leder till signifikanta förbättringar i kondition (964).

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++)

Personer med cancersjukdom kan även rekommenderasmuskelstärkande fysisk aktivitet för att bibehålla/öka muskelstyrka, både under och efter behandling. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka +++).

Den allmänna rekommendationen för fysisk aktivitet kan tillämpas för patienter med bröstcancer se kapitlet ”Fysisk aktivitet vid Cancer” i FYSS 2017.