MENY

Gällande vårdprogram bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-01-30.

28. Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer och bröstrekonstruktion

Sedan 1 januari 2008 finns ett nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC) som ersatte de regionala registren. Klinikerna som deltar i registreringen rapporterar via den webbaserade INCA-plattformen och registreringar förs över till cancerregistret. 

Årsrapporten från registret redovisar fall av invasiv och icke-invasiv bröstcancer, det vill säga cancer in situ. Varje person kan registreras upp till två gånger i registret, en gång för varje bröst. Täckningsgraden är hög, 97 % för anmälan till registret. En anledning är den långa traditionen av att rapportera bröstcancerdata regionalt. Vidare är den obligatoriska canceranmälan och anmälan till kvalitetsregistret kombinerade i ett elektroniskt formulär, för att undvika dubbelarbete. Planerad neoadjuvant och adjuvant behandling har hög täckningsgrad. Däremot har registret ofullständig täckning i delar av riket avseende den behandling som genomförts.

Det finns i landet 39 sjukhus som genomför bröstcanceroperationer. Sedan registret startade har antalet opererande sjukhus sjunkit och utvecklingen följer därmed nationella och internationella riktlinjer. Hälften av operationerna sker på stora enheter (enheter med> 150 bröstcanceroperationer per år). 

Sedan 1 november 2011 kan all rekonstruktiv bröstkirurgi efter bröstbevarande kirurgi (onkoplastikkirurgi) och efter mastektomi rapporteras. All riskreducerande kirurgi för symtomfria högriskindivider kan också rapporteras i rekonstruktionsregistret.